Середа, 19.12.2018, 10:26
Вітаю Вас Гість | RSS

Уманська ЗОШ І - ІІІ ступенів № 5 ім. В.І.Чуйкова

Меню сайту
Наше опитування
Яку операційну систему Ви використовуєте?
Всього відповідей: 492
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Батьківський комітет школи

 ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. В. І. Чуйкова

Уманської міської ради Черкаської області

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет  Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. В. І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області визначає його функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім навчальним закладом (далі - заклад).

1.2. Комітет є добровільним  громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", "Положенням про загальноосвітній навчальний заклад", статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів (класу) або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або закладу.

1.5. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

- здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою - встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність,

- виборність,

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів (класу).

 

3. Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу, і діє від їх імені.

Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

3.2. Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше двох разів на семестр.

3.3. Батьківський комітет школи формується з голів усіх комітетів класів.

3.4. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу.

3.5. Комітет школи у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу у 10-денний термін.

3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.8. Батьківський комітет планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

3.9. Батьківський комітет школи звітую є про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - в день виборів нового складу комітету.

3.10. Батьківський комітет веде протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу.

Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

4. Права та обов'язки комітетів

4.1. Батьківський комітет школи має право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора, класного керівника, педагогічної ради школи щодо роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори (конференції);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей.

4.2. Комітети зобов'язані:

- виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету школи;

- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в закладі та передаються за актом;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

- організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів;

- у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

4.3. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету.

4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

 

 

Склад  батьківського комітету

Уманської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №5 ім. В.І. Чуйкова

Уманської міської ради Черкаської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

1

1 – А

Плотнікова Інна Василівна

2

1 – Б

Вербецька Наталія Олександрівна

3

1 – В

Савченко Інна Володимирівна

4

2 – А

Китайгородська Галина Федорівна

5

2 – Б

Коваль Леся Андріївна

6

3 – А

Печерська Надія Володимирівна

7

3 – Б

Піддубняк Марина Юріївна

8

3 – В

Шерегеда Зінаїда Володимирівна

9

4 – А

Бабій Ірина Олександрівна

10

4 – Б

Семенюк Інна Василівна

11

4 – В

Кучерява Катерина Юріївна

12

5 – А

Тищенко Сергій Іванович

13

5 – Б

Брижик Майя Прокопівна

14

6 – А

Сушкова Галина Андріївна

15

6 – Б

Шпеник Наталія Олександрівна

16

7 – А

Ліснічук Ольга Іванівна

17

7 – Б

Галкіна Тетяна Іванівна

18

8 – А

Руда Айна Сергіївна

19

8 – Б

Попова Наталія Олегівна

20

9 – А

Хворостяна Валентина Петрівна

21

9 – Б

Порхун Ніна Яківна

22

10

Костюк Анна В’ячеславівна

23

11

Криворучко Ірина Валеріївна

 

Батьківський комітет затверджений на загальношкільних батьківських зборах 15.09.2017, протокол засідання батьківського комітету №1.

Вхід на сайт
Пошук

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz